• Hoạt động ngoại khóa

  • Khám phá trải nghiệm

  • Thực hành cuộc sống

  • Nghệ thuật sáng tạo

  • Thí nghiệm thực hành

  • Hoạt động ngoài trời

  • Nông dân làm vườn

  • Đăng ký tham quan trường